Décalages  >  Velvet Blues

Představení Velvet Blues poskládané do mozaiky vzdušné akrobacie a zpěvů objevuje nečekané a komické stránky každodennosti. Seiline a Salvi jsou tu, aby zpívali – každý po svém - svoje blues, aby vyzpívali své splíny. Chtějí dát svému životu smysl, zapomenutý a ztracený, a čas od času jej najdou v některé z písní. Jak se dobrat k podstatě naší doby, jak najít ideál svobody, který je dnes stále častěji opomíjený, překrucovaný a popíraný? Je třeba se vzbouřit, udělat revoluci a na své splíny udělat dlouhý nos! Toto představení je poctou všem revolucím, od „sametové“ až po naše malé vnitřní revolty. „Tragédie moderního člověka není v tom, že člověk toho stále méně ví o smyslu vlastního života, ale že mu to stále méně vadí“. Václav Havel – Dopisy Olze